fbpx
Menu Zamknij

Programy dotacje na pompy ciepła, modernizacje, fotowoltaikę w roku 2023.

Na jakie dofinansowania możemy liczyć w 2023 roku?

 • Program Mój Prąd 4.0
 • Program Czyste powietrze
 • Program Moje Ciepło
 • Ulga termomodernizacyjna

Dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór do czwartej edycji programu Mój Prąd. Program cieszy się ogromną popularnością. Rządowe dofinansowania z pewnością przyczyniły się do wzrostu zakupu urządzeń OZE. Wzrosła również ilości domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jak wygląda 4.0 edycja?

Wsparcie finansowe nie obejmuje już tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie możemy otrzymać również na magazyny ciepła i energii oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

Więcej o programie można przeczytać na naszym blogu oraz na stronie mojprad.gov.pl

Najważniejsze zasady programu Mój Prąd 4.0:

 • nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przysługuje na inwestycje poniesione od 1 lutego 2020 roku,
 • dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, a maksymalna kwota może wnieść 20,5 tys. złotych,
 • program nie obejmuje dofinansowania do rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także prosumenci, którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

Zobacz nasze propozycje urzadzeń z montażem:

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze” to inicjatywa rządu, która ma na celu poprawienie jakości powietrza w Polsce. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę izolacji termicznej budynków.

Budżet programu wynosi aż 103 miliardy złotych, a wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 roku.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Dotacja może wynosić:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Pod koniec marca 2022 roku, zostało uruchomione nowe narzędzie w programie Czyste Powietrze. Jest to wyszukiwarka gmin, pozwalająca na łatwe sprawdzenie, które gminy podpisały porozumienie umożliwiające uczestnictwo w programie. Do tej pory porozumienie podpisało już 83% wszystkich gmin w Polsce.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Czyste Powietrze? Odwiedź stronę czystepowietrze.gov.pl

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze w 2023 roku?

Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku najwyższego wymiaru wsparcia progi dochodowe wynoszą obecnie 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Znacznie podwyższono również kwoty dotacji – w przypadku dofinansowania podstawowego dotychczasowa maksymalna kwota wsparcia wynosiła 30 tys. zł, obecnie wynosi ona 66 tys. zł. Kwota dofinansowania podwyższonego wzrosła z 47 tys. zł 99 tys. zł, a w przypadku dofinansowania najwyższego podwyższono kwotę dotacji z 79 tys. zł na 135 tys. zł.

Beneficjenci podwyższonego oraz maksymalnego wsparcia mają możliwość ubiegania się o wypłatę połowy dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, a więc jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W tej sytuacji pierwsza transza dotacji zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a reszta w ciągu 30 dni od zakończenia prac remontowych.

Dofinansowania z programu Moje Ciepło

6 maja 2022 roku wystartował program „Moje Ciepło” pozwalający na uzyskanie dotacji do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem
 • akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
  zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem


W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe

Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie: najpierw inwestycja — potem wypłata.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

 

Dofinansowania a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%)
 • według 19% stawki podatku liniowego
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zwrot podatku wynosi:

 • 9 010 zł dla podatników rozliczających się według skali 17%
 • 10 070 zł dla podatników rozliczających się według stawki 19%
 • 16 960 zł dla podatników rozliczających się według stawki 32%

Nasza pełna oferta: