fbpx
Menu Zamknij

Programy dotacje na pompy ciepła, modernizacje, fotowoltaikę w roku 2023.

Na jakie dofinansowania możemy liczyć w 2023 roku?

 • Program Mój Prąd 4.0
 • Program Czyste powietrze
 • Program Moje Ciepło
 • Ulga termomodernizacyjna

Dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór do czwartej edycji programu Mój Prąd. Program cieszy się ogromną popularnością. Rządowe dofinansowania z pewnością przyczyniły się do wzrostu zakupu urządzeń OZE. Wzrosła również ilości domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jak wygląda 4.0 edycja?

Wsparcie finansowe nie obejmuje już tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie możemy otrzymać również na magazyny ciepła i energii oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

Więcej o programie można przeczytać na naszym blogu oraz na stronie mojprad.gov.pl

Najważniejsze zasady programu Mój Prąd 4.0:

 • nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przysługuje na inwestycje poniesione od 1 lutego 2020 roku,
 • dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, a maksymalna kwota może wnieść 20,5 tys. złotych,
 • program nie obejmuje dofinansowania do rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także prosumenci, którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze” to inicjatywa rządu, która ma na celu poprawienie jakości powietrza w Polsce. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę izolacji termicznej budynków.

Budżet programu wynosi aż 103 miliardy złotych, a wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 roku.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Dotacja może wynosić:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Pod koniec marca 2022 roku, zostało uruchomione nowe narzędzie w programie Czyste Powietrze. Jest to wyszukiwarka gmin, pozwalająca na łatwe sprawdzenie, które gminy podpisały porozumienie umożliwiające uczestnictwo w programie. Do tej pory porozumienie podpisało już 83% wszystkich gmin w Polsce.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Czyste Powietrze? Odwiedź stronę czystepowietrze.gov.pl

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze w 2023 roku?

Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku najwyższego wymiaru wsparcia progi dochodowe wynoszą obecnie 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Znacznie podwyższono również kwoty dotacji – w przypadku dofinansowania podstawowego dotychczasowa maksymalna kwota wsparcia wynosiła 30 tys. zł, obecnie wynosi ona 66 tys. zł. Kwota dofinansowania podwyższonego wzrosła z 47 tys. zł 99 tys. zł, a w przypadku dofinansowania najwyższego podwyższono kwotę dotacji z 79 tys. zł na 135 tys. zł.

Beneficjenci podwyższonego oraz maksymalnego wsparcia mają możliwość ubiegania się o wypłatę połowy dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, a więc jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W tej sytuacji pierwsza transza dotacji zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a reszta w ciągu 30 dni od zakończenia prac remontowych.

Dofinansowania z programu Moje Ciepło

6 maja 2022 roku wystartował program „Moje Ciepło” pozwalający na uzyskanie dotacji do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem
 • akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
  zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem


W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe

Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie: najpierw inwestycja — potem wypłata.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

 

Dofinansowania a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%)
 • według 19% stawki podatku liniowego
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zwrot podatku wynosi:

 • 9 010 zł dla podatników rozliczających się według skali 17%
 • 10 070 zł dla podatników rozliczających się według stawki 19%
 • 16 960 zł dla podatników rozliczających się według stawki 32%

Dofinansowania z programu Ciepłe mieszkanie

Dzięki temu programowi „Ciepłe mieszkanie”, wiele rodzin w Polsce będzie mogło cieszyć się cieplejszymi i bardziej energooszczędnymi mieszkaniami. Rząd przeznaczył 1,4 mld zł na dotacje do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Po wsparcie należy zgłaszać się do siedziby gminy w miejscu zamieszkania.

Dla kogo jest program „Ciepłe Mieszkanie”?

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego dochody nie przekraczają określonych kwot.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha”, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, które nie spełnia wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi rządowego programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program „Ciepłe Mieszkanie” obejmuje dofinansowanie dla wymiany źródeł ciepła na efektywne lub podłączenia do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku. Dofinansowane zostaną zakup i montaż takich urządzeń, jak pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego, kotła gazowego kondensacyjnego, oraz podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić:

 • do 17 500 zł (do 35% kosztów kwalifikowanych) dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (do 65% kosztów kwalifikowanych)
 • do 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (do 95%kosztów kwalifikowanych)

W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić:

 • do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Nasza pełna oferta: