fbpx
Menu Zamknij

Czynnik- r290 – pompy ciepła propanowe

Czynnik R290 (propan) – czym naprawdę jest? Propan jako jednorodny czynnik chłodniczy o parametrach termodynamicznych zbliżonych, a nawet lepszych niż obecne czynniki grupy HFC (np. R134A) daje się doskonale stosować w chłodnictwie i bardzo dobrze zastępuje klasyczne czynniki fluoropochodne. Jedyną istotną różnicą jest jego palność. Zalety stosowania urządzeń z R290 Walory ekologiczne: R290 posiada bardzo niski współczynnik GWP=3 co sprawia, że w przypadku wycieku ma niemal zerowy negatywny wpływ na środowisko i użytkownik nie ponosi opłat emisyjnych. Brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów. Brak obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności – tańsza eksploatacja. Czynnik R290 należy do długoterminowych rozwiązań nieobjętych kolejnymi zaostrzeniami wynikających z tzw. ustawy Fgazowej. Niska cena czynnika. Propan (R290) w urządzeniu: najczęściej spotykane nieuzasadnione obawy CZYNNIK PALNY – GROŹBA WYBUCHU R290 jest czynnikiem palnym (klasa palności A3), jednak zarówno prawdopodobieństwo zapłonu czynnika jak i prawdopodobieństwo jakiegokolwiek wybuchu w urządzeniach HVAC jest niezwykle niskie. Powstanie wybuchu wymaga bowiem zaistnienia jednocześnie źródła zapłonu i atmosfery wybuchowej tzn. niebezpiecznego stężenia propanu w powietrzu. Powody, które praktycznie wykluczają zaistnienie takiej sytuacji to: Lokalizacja urządzenia z zawartością R290 to otwarta przestrzeń na zewnątrz budynków. Taka lokalizacja zapewnia swobodną wentylację urządzenia i zapobiega tworzeniu się niebezpiecznego stężenia w przypadku wycieku. Konstrukcja urządzenia jest typu otwartego, łatwo poddaje się wentylacji naturalnej i nie tworzy zamkniętych przestrzeni grożących gromadzeniem się R290. Ilości czynnika w urządzeniu są niewielkie (w zależności od wielkości modelu najbardziej popularne modele zawierają od 2,5 do 10 kg na jeden układ chłodniczy). Komponenty mogące być potencjalnie źródłem zapłonu zostały w naszych chillerach wyeliminowane lub zamknięte w szafie elektrycznej, której położenie i konstrukcja wyklucza zaistnienie w niej atmosfery wybuchowej. Czy obawiać się R290 w pompach ciepła, powinniśmy się zastanowić, czy ryzyko użytkowania 11 kilogramowych butli z propanem butanem w milionach gospodarstw domowych nie jest zdecydowanie większe? Czy instalacje LPG w samochodach nie stanowią większego zagrożenia? CZY URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z R290 MUSZĄ BYĆ WYKONANE W STANDARDZIE PRZECIWWYBUCHOWYM ATEX? Nie muszą. Zgodnie z przepisami, standard ATEX dotyczy tylko tych urządzeń, które z założenia mają pracować w atmosferze wybuchowej (np. kopalnie lub zakłady petrochemiczne). W standardowym zastosowaniu naszych chillerów nie mamy do czynienia z pracą w takiej atmosferze. Niektóre komponenty, w które wyposażony jest chiller propanowy są zgodne z dyrektywą ATEX, ale tylko te, które mają styczność z czynnikiem R290 (np. sprężarki).
Jak bezpiecznie eksploatować? Podstawowymi warunkami jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania to: Zainstalowanie urządzenia na zewnątrz budynku z dala od studzienek kanalizacyjnych i technicznych oraz czerpni wentylacyjnych; ten rodzaj lokalizacji jest optymalny nie wymagający dodatkowych zabiegów w porównaniu do typowych urządzeń z klasycznymi czynnikami. Dopuszcza się inne lokalizacje po wykonaniu oceny i zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa obiegu hydraulicznego i główny odpowietrznik muszą być zainstalowane na wychodzącym z urządzenia rurociągu na zewnątrz budynku. Zadbanie o widoczność oznaczeń fabrycznych na urządzeniu informujących o zawartości czynnika palnego. Nie zbliżanie się do urządzenia z otwartym ogniem. Zapoznanie się z instrukcją użytkowania. Zlecanie serwisu tylko osobom/firmom z właściwymi kwalifikacjami. Dla dużych urządzeń ograniczenie dostępu osobom postronnym (taki wymóg spełniają lokalizacje na terenie zakładów produkcyjnych); urządzenia o napełnieniu do 5 kg R290 mogą być instalowane w miejscach o dostępie ogólnym (dostęp kategorii A) pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych wyżej.
Mocne strony pomp ciepła propanowych serii PAVH: bardzo dobre utrzymanie mocy pompy w niskich temperaturach zewnętrznych z jednoczesnym zachowaniem wysokiej sprawności. ekologiczność pompy: niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = zaledwie 3) oraz zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0) komfortowa i bezproblemowa w eksploatacji. Dzięki budowie typu monoblock oraz czynnikowi R290, użytkownicy są zwolnieni z obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności. jest rozwiązaniem gotowym na przyszłość już dziś. Kolejne zaostrzenia wynikające z ustawy f-gazowej nie dotyczą pomp propanowych

Łatwa obsługa pompy ciepła dzięki programatorowi dotykowemu w języku polskim.

Pompa ciepła propanowa (r290) model PAVH08V zasilanie 230V chłodziwo r290 /0,8 kg moc maksymalna grzewcza 9,42 kW COP 4,51 W/W minimalna moc grzewcza 4,39 kW moc pobrana min/max. 0,877/2,089 kW C.O.P. min/max 4,51/5,00 W/W max. moc chłodnicza 5,92 kW E.E.R. 3,83 W/W ciśnienie max. pracy 31 bar sprężarka podwójnie rotacyjna olej HAF68 wentylator max przepływ powietrza 3150 m3/h wentylator max pobór mocy 62W głośność wew./zewn/ 30/52 dB ciśnienie robocze wody 2,3 bar przyłącza wodne 1″ przepływ wody min 0,8 m3/h przepływ wody max 1,65 m3/h zakres temperatur pracy -25C do 46C