fbpx
Menu Zamknij

Nowa pompa ciepła gruntowa ” GEODAN” od Mitsubishi

Autoadaptacja

Dążąc do osiągnięcia komfortu cieplnego użytkowników i oszczędności energii, Mitsubishi Electric ulepszyło rewolucyjny system sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Funkcja autoadaptacji na podstawie pomiaru wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperatury powietrza zewnętrznego określa wymaganą moc grzewczą dla danego pomieszczenia. Temperatura zasilania jest
automatycznie regulowana zgodnie z wymaganą wydajnością grzewczą, podczas gdy optymalna temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana przez cały czas, zapewniając odpowiednią wydajność grzewczą i zapobiegając marnowaniu energii. Ponadto, poprzez oszacowanie przyszłych zmian temperatury w pomieszczeniu, system działa w sposób zapobiegający niepotrzebnym wzrostom i spadkom temperatury zasilania. Co za tym idzie, auto- adaptacja maksymalizuje zarówno komfort jak i oszczędność energii, bez konieczności dokonywania skomplikowanych ustawień.

Cichy komfort

Pompy ciepła Mitsubishi Electric zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić Państwu wysokowydajne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie przy możliwie najniższym poziomie hałasu. Ecodan Geodan osiągnął wiodącą w branży niską emisję hałasu, 42dB(A)*. * Warunki pomiaru B0W35

Redukcja poziomu hałasu

Trzy warstwy obudowy otaczające sprężarkę znacznie redukują poziom hałasu poprzez absorpcję emitowanych dźwięków

Pierwsza warstwa

Izolacja akustyczna sprężarki (z filcem pochłaniającym oraz warstwą tłumiącą)

Druga warstwa

Obudowa modułu sprężarki (z filcem pochłaniającym dźwięk)

Trzecia warstwa

Panel zewnętrzny (z filcem pochłaniającym dźwięk)

Unikanie hałasu wibracyjnego

Zamontowana gumowa płyta stabilizująca amortyzuje hałas wibracyjny sprężarki.

Nowa regulacja częstotliwości sprężarki

Poprzez zmniejszenie wahań częstotliwości (z 17 do 4 na godzinę), zapobiega się niestabilnej pracy sprężarki. Redukcja zwiększa wydajność i wydłuża żywotność sprężarki.

Kontrola temperatury odwiertu

Gdy Geodan wykryje niską temperaturę dolnego źródła, automatycznie redukuje wydajność, zmniejsza częstotliwość sprężarki w celu ochrony odwiertu.

Łatwy transport

Moduł sprężarki można zdemontować w celu łatwiejszego montażu i transportu. Po demontażu zasobnik może być transportowany poziomo.

Opr.red. Andrzej Wicher