fbpx
Menu Zamknij

Czy budynek gotowy jest na pompę ciepła? – wskaźnik HPRI

Co to jest gotowość budynku na pompę ciepła ( HPR ) ?

To część rocznego zapotrzebowania budynku na ogrzewanie pomieszczeń, które można pokryć za pomocą energii pobieranej ze środowiska
przez pompę ciepła która jest wzorcem do odniesienia (pompa ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej 15 W / 1m2 powierzchni budynku dla temperatury zewnętrznej 0 C dostarczającą wodę grzewczą o parametrze 45 C ). Gotowość budynku na pompę ciepła uzależnia się o główne cechy technologii urządzenia i sposobu jej wykorzystania.

Co to takiego wskaźnik gotowości na pompę ciepła ( HPRI ) ?

Jest to informacja w jakim stopniu pompa ciepła może wykorzystać energię z powietrza zewnętrznego do pokrycia zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania. W oparciu o istniejący na daną chwilę w budynku stan docieplenia, przegród zewnętrznych, instalacji ogrzewania, mostków termicznych etc.

HPRI wymaga formy etykiety stanowiącej udział w części świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Umożliwia to właścicielom
obiektów na zrozumienie i szybką ocenę obecnego potencjału na ogrzewanie pompą ciepła.

Z tych informacji może wynikać na ile budynek jest gotowy w ogrzewaniu całościowym przez pompę ciepła, czy w częściowym ze wspomaganiem z innych źródeł ciepła.

Wpływ na to w dużej mierze ma izolacja budynku, wentylacja z odzyskiem ciepła, strefa klimatyczna i udział energii elektrycznej w zapotrzebowaniu budynku na energię cieplną.

I tu cały czas czekamy na ustawę o wprowadzenie taryfy „smart”
która spowoduje bardzo” tanią „ pracę pomp ciepła, które mają wbudowaną funkcję
SG Ready ( Smart Grid Ready – gotowe na sieć inteligentną).

Powyższy wskaźnik HPRI został zaproponowany przez Buildings Performance Institute Europe ( BPIE) wiodące i niezależne centrum ekspertyz w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. BPIE zbadało 11 programów metodologii sporządzania świadectw energetycznych w krajach UE. Pomimo ich wielkiej przydatności nie pokazują jasno, czy budynek jest gotowy na pompę ciepła. Dlatego też zaproponowano stworzenie wskaźnika HPRI i włączenie go do świadectwa charakterystyki energetycznej.

opr.red. Andrzej Wicher

Informacje uzyskano z PORTP

Nasza pełna oferta: