fbpx
Menu Zamknij

Centralny Rejestr Operatorów - nowe przepisy

System CRO to elektroniczna dokumentacja urządzeń, które podlegają obowiązkowej, terminowej kontroli szczelności. Prowadzenie dokumentacji w CRO dla pomp ciepła znajdujących się w prywatnych domach mieszkalnych dotyczy operatorów czyli właścicieli tych urządzeń.

Z dniem 23.09.2017 weszły w życie nowe przepisy, dotyczące m.in. zakładania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów, które mówią o tym, iż do systemu należy wprowadzać wszystkie urządzenia które mają min. 5 ton ekwiwalentu CO2 (czyli np. dla R410a są to 2,4 kg)- dotychczas wprowadzane były tylko urządzenia, które miały powyżej 3 kg czynnika chłodniczego (niezależnie od rodzaju).

Aby uzyskać wartość w ekwiwalencie CO2 należy pomnożyć wielkość napełnienia w kilogramach przez wartość współczynnika ocieplenia globalnego fluorowanego gazu cieplarnianego stosowanego

Poniżej dla ułatwienia tabela ukazująca przeliczenie limitów wielkości napełnienia wyrażonych w ekwiwalencie CO2 na kilogramy w odniesieniu do najczęściej stosowanych czynników i mieszanin:

Limity napełnienia w tonach ekwiwalentu
540505001000
Czynnik chłodniczyGWPPrzeliczenie limitów napewłnienia na kg
R134a1430 3,5 2835349,7699,3
R326757,459,374,1740,71481,5
R404A39221,310,212,7127,5255
R407C17742,822,528,2281,9563,7
R410A20882,419,224239,5479
R422D27291,814,718,3183,2366,4
R507A39851,31012,5125,5250,9

 

Jeśli operator (właściciel pomy ciepła) samodzielnie prowadzi dokumentację w systemie CRO dla pompy ciepła, to powinien podjąć następujące kroki:

  1. Założyć konto poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie => https://dbcro.ichp.pl/register/#/register 
  2. W formularzu w danych „operatora” podać dane właściciela pompy ciepła (jeśli pompa jest własnością prywatną to należy wybrać opcję „Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej”)
  3. W danych Administratora podać osobę, która to konto będzie prowadziła – jeśli operator samodzielnie prowadzi swoje konto – podaje swoje dane.
  4. Po wysłaniu formularza oczekiwać na weryfikację konta oraz jeśli weryfikacja będzie pozytywna – oczekiwać na wiadomość z systemu CRO (no-reply@cro.ichp.pl ) z linkiem aktywacyjnym – który trzeba potwierdzić.
  5. Po aktywowaniu i zalogowaniu się na konto w bazie CRO założyć kartę dla pompy ciepła. Na założenie karty jest 15 dni roboczych (czyli 3 tygodnie):
  • Dla urządzeń wymagających instalacji – termin biegnie od dnia zakończenia instalowania oraz napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Dla urządzeń niewymagających instalacji (np. urządzenia hermetycznie zamknięte) – termin biegnie od dnia dostarczenia tego urządzenia na miejsce eksploatacji.

Zakładanie kart dla urządzeń w bazie CRO krok po kroku pkt 7 => http://www.cro.ichp.pl/_ftp/instrukcja_u%C5%BCytkownika_CRO_od_lutego_2018.pdf

W polu „kategoria urządzenia” należy wybrać : 3 -pompa ciepła

W polu „podkategoria urządzenia” należy wybrać:  A – do użytku domowego

  1. Po wykonaniu np. obowiązkowej kontroli szczelności, należy tę czynność wpisać do karty. Wpisów należy dokonywać  na bieżąco w ciągu 15 dni roboczych (3 tygodnie) od momentu zakończenia czynności przy urządzeniu. Dodawanie wpisów do kart opisane jest krok po kroku w  instrukcji użytkownika pkt 11 => http://www.cro.ichp.pl/_ftp/instrukcja_u%C5%BCytkownika_CRO_od_lutego_2018.pdf

Jeśli operator chce zlecić prowadzenie dokumentacji swojej pompy ciepła w systemie CRO np. Instalatorowi – ten musi uzyskać od operatora upoważnienie do pełnienia funkcji Administratora konta dla tego operatora w systemie CRO. Instalator podejmuje takie same kroki jak powyżej z wyjątkiem punktu c) – jeśli Instalator uzyskał pełnomocnictwo do prowadzenia dokumentacji w CRO od operatora pompy ciepła – w danych Administratora podaje swoje dane i dołącza uzyskane pełnomocnictwo w formie skanu lub zdjęcia w formularzu.

 

Operator (właściciel) urządzenia musi zapewnić aby pompa ciepła była kontrolowana pod względem szczelności raz na 12 miesięcy.

Kontrolę szczelności urządzenia zawierającego F-gazy może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami – czyli posiadająca osobowy certyfikat F-gazowy – FGAZ-O.