Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zgłoszenie serwisu: ( wymagane)

1. Serwis gwarancyjny2. Serwis pogwarancyjny3. Gwarancyjne zgłoszenie awarii4. Pogwarancyjne zgłoszenie awarii5. W innym celu

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu zgłoszenia serwisu

Nie uzasadnione wezwanie serwisu do urządzenia objętego gwarancją wynosi :

 • Cena roboczo-godziny serwisu 110 zł/netto
 • Cena zryczałtowana dojazdu 1,1 zł/km/netto

Aby utrzymać gwarancję na urządzenia należy według wytycznych producenta zamawiać przegląd w autoryzowanym serwisie.Niektórzy producenci wymagają różnej częstotliwości przeglądów w skali okresu gwarancji:

 • Buderus pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku
 • Nibe pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
 • Mitsubishi pompy ciepła powietrzne 2 razy w roku,
 • Samsung pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
 • Dimplex pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
 • Danfoss pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
 • Panasonic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
 • Atlantic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
 • NTS pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku.

 

Cena przeglądu gwarancyjnego 350 zł /netto

Cena uruchomienia pompy ciepła 600 zł/netto

Cena roboczo-godziny serwisu 110 zł/netto

Cena zryczałtowana dojazdu 1,1 zł/km/netto