• Jesteś tu
  • NTS-ENERGY
  • Sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem

Bez tego nawet najnowocześniejszy sterownik nie zapewni prawidłowej eksploatacji. O ile w przypadku ogrzewania konwekcyjnego użytkownik może ostatecznie sam odkręcić lub zakręcić głowicę zaworu termostatycznego na grzejniku, to przy ogrzewaniu podłogowym automatyka sterująca jest konieczna.
Cechą charakterystyczną ogrzewania podłogowego jest jego duża bezwładność, przez co instalacja wolniej reaguje na żądane zmiany, np. temperatury w pomieszczeniu. Z tego względu instalacja wymaga nieco innej regulacji niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego

Dodatkowo, ze względu na specyfikę tego typu ogrzewania, należy uważać, by nie przekraczać 29°C temperatury powierzchni podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w przypadku łazienki – 34°C, bo jest to związane z odczuwaniem komfortu – różnica temperatury pomiędzy głową a stopami osoby przebywającej w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 2 K.

Głównym elementem zarządzającym temperaturą wody za buforem w kierunku ogrzewania podłogowego jest sterownik centralny. To on dzięki informacji z termistorów przylgowych na rurach zasilania i powrotu wody grzewczej oraz czujnika temperatury zewnętrznej ustawia siłownik zaworu mieszającego w grupie pompowo-mieszającej  zgodnie z charakterystyką krzywej grzewczej.

 

Grupa pompowo-mieszającą

 jest to fabrycznie przygotowany zestaw składający się z pompy, odpowietrznika, zaworu zwrotnego, zaworu mieszającego z siłownikiem i termometrów. Jego zaletą są niewielkie rozmiary (w porównaniu z układem zmontowanym z kupowanych osobno elementów) oraz prosty montaż ograniczający się do podłączenia rozdzielaczy – zasilającego i powrotnego

 

Sterowanie w pomieszczeniach temperaturą to już współpraca termostatów pomieszczeniowych z centralą i siłownikami na zaworach rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.

 

 

Przykładowy schemat instalacji za buforem:

 

Całością systemu można zarządzać poprzez aplikacje internetowe w przypadku dołączenia modułu internetowego.

Pracujemy na podzespołach Siemens, Salus i Techcontrol.